Reputatiemanagement

Organisaties zijn vandaag de dag actief in een complexe netwerksamenleving. Onstuimig soms, met opinies die razendsnel tot stand komen en vooral uitersten kennen, zowel positief als negatief. Ook de eisen aan organisaties veranderen. Het bieden van werkgelegenheid en een juiste belastingafdracht zijn niet langer voldoende. Relevantie voor de samenleving komt steeds meer centraal te staan.
In dat krachtenveld maken succesvolle, moderne bedrijven een slag. Aandeelhouderswaarde krijgt daarbij concurrentie van de vraag wat eigenlijk het bestaansrecht van de organisatie is. Wie zijn wij? Waar staan wij voor? En hoe willen wij worden gezien, vormen hierbij kernvragen. Duidelijke antwoorden in combinatie met een heldere communicatie biedt klanten en medewerkers de motivatie waarom ze met vertrouwen voor deze organisatie kiezen.

Kortom, reputatiemanagement staat aan de basis van commerciële slagkracht.

Communicatie start vanuit de identiteit van de organisatie. Het is cruciaal dat resultaat, gedrag en communicatie een grote mate van consistentie en samenhang kennen. Doelgroepen in de samenleving beschouwen dit immers kritisch. Daarop vindt opinievorming plaats die kan worden gemeten en vergeleken met de oorspronkelijke uitgangspositie. Als er geen overstemming is tussen intentie en beeld, is dat een belangrijk signaal om een aanpassing te maken…

Reputatiemanagement
Reputatiemanagement

Communicatie start vanuit de identiteit van de organisatie. Het is cruciaal dat resultaat, gedrag en communicatie een grote mate van consistentie en samenhang kennen. Doelgroepen in de samenleving beschouwen dit immers kritisch. Daarop vindt opinievorming plaats die kan worden gemeten en vergeleken met de oorspronkelijke uitgangspositie. Als er geen overstemming is tussen intentie en beeld, is dat een belangrijk signaal om een aanpassing te maken…

Regeer Communications Consulting
Regeer Communications Consulting

Regeer Communications Consulting

+31 6 8667 3973